Terms & Conditions

English | Dansk

ENGLISH

General Info

All products purchased from this website are sold, but not necessarily shipped from:

Studio Arhoj
Kigkurren 8M, st.
DK-2300 Copenhagen S
Denmark

CVR nummer: 30730526

With any purchase you automatically accept the following conditions:

Payment

We accept the following credit cards: Dankort/Visa, MasterCard, Maestro and JCB. We also take payments through PayPal. We use an encrypted and secure SSL connection and only PBS can read your information. Neither our company nor any others will be able to read or retract your data. All prices are included 25% Danish vat, but excluding shipping. Some countries have local taxes that we are not to be held responsible for. Payment will not be withdrawn until the order has been shipped.

Return & exchange policy

You have the right to regret your purchase within 14 days and then 14 days to return your goods. All returns are on your own expense.
You can use the standard EU return form (in Danish) if you would like, but it is not required.
The returned goods can be returned as used - the definition of "used" is regarded as the way it could be used in a regular store before buying. If the product is used then a concrete evaluation of the actual value and whether it can be resold to another buyer must be processed. A potential devaluation of value is not returned to the buyer. No returned broken goods are accepted.

Please click here for more information on shipping and returning.

Please wrap and pack very carefully to be sure your returned items are not damaged during shipping.

Warranty

Something wrong with your product?

Sale of Goods Act shortage rules apply to purchases.
When you shop at www.arhoj.com you have the 24-month warranty. This means that you either get it repaired or replaced, refunded or a reduction in price, depending on the specific situation.
It is of course a requirement that the complaint is justified and that the defect is not caused by incorrect use of the product or other injurious behavior.

How soon should I file a complaint?

You must complain within "reasonable time" after you have discovered the defect in the product. If you complain within two months after the defect is discovered, the claim is always timely. We will refund reasonable freight costs. If the complaint is justified we will refund your (reasonable) shipping costs.
The product should be sent to:

Studio Arhoj
Kigkurren 8M, st.
2300 Copenhagen S
Denmark
 
We need the following information when returning items to us: When you return the product, please state what the problem is as detailed as possible.
Note that we only accept returned parcels to our studio at the above address. We do not accept parcels sent to external locations such a Pakkeshop etc. We do not receive packages sent as Cash On Delivery or similar ways to send stuff.

Remember that the product must always be returned in protective packaging, and remember to get a receipt for shipment, so we can reimburse your shipping costs.

Shipping

Please refer to our Shipping page.

Privacy

To execute your order we need information about your name, address, telephone number and email address. Due to the Danish Bookkeeping Law we have to keep a record of this information for 5 years. All your data is safe and will not be given or sold to any other parties. According the Danish Personal Data law you always have the right to the knowledge about which information is kept. All payment information is entered through an encrypted and secure SSL line. Only PBS can read your information. Neither our company nor any others will be able to read or retract your data.

Photos & colours

It's hard to reproduce exact shades and hues of a ceramic glaze under electric light. Every care has been made to ensure that the description and specifications of our products are correct and that the representation of colour is as accurate as the production and photographic process allow. However we are not to be held responsible for any variation in colour caused by the browser software, mobile phone or computer system used by the customer.

DANSK

Generelt

Alle produkter købt på denne hjemmeside bliver solgt, men ikke nødvendigvis afsendt fra: Studio Arhoj, Kigkurren 8M, st. DK-2300 Copenhagen S Denmark CVR nummer: 30730526. Med ethvert køb accepterer du automatisk de følgende betingelser:

Betaling

Vi accepterer følgende kreditkort: Dankort/Visa, MasterCard, Maestro og JCB. Du kan også betale med PayPal. Vi bruger en krypteret og sikker SSL linje og kun PBS kan læse dine oplysninger. Hverken vores firma eller andre kan læse eller få fat i dine data. Alle priser er inkl. 25 % moms, men eksklusiv forsendelse. Nogle lande har lokale skatter, som vi ikke kan blive holdt ansvarlige for. Betalingen bliver ikke trukket før afsendelse af ordren.

Retur & byttepolitik

Du har ret til at fortryde dit køb indenfor 14 dage og efterfølgende ret til at returnere det inden 14 dage.

Du kan bruge lovens standard-fortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk. Du kan sende os en email og vi svarer straks tilbage.

Alle omkostninger i forbindelse med returneringen er for egen regning. Forbrugeren kan fortryde et køb, selvom varen er blevet brugt. En vare er kun brugt, hvis den bruges ud over, hvad der er muligt ved at afprøve varen i en fysisk butik. Hvis varen er brugt, skal der laves en konkret vurdering af, hvad varen som brugt kan sælges for til en anden forbruger. En evt. værdiforringelse skal forbrugeren ikke have retur. Skårede og ødelagte varer tages ikke retur. Returnering uden emballage vil ikke blive godkendt.
Vi er ikke ansvarlige for i mellemtiden udsolgte varer.

Pakker mærket "ukendt modtager/adresse ukendt"

Pakker som returneres til studiet pga. ufuldstændig eller ukorrekt adresse/kontaktinformation udfyldt af køber, vil automatisk blive refunderet minus fragten. Hvis GLS eller UPS opkræver et gebyr for returneringen, så vil dette også fratrækkes det returnerede beløb.

Reklamationsret

Noget galt med din vare?

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.
Når du handler på www.arhoj.com har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.
Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Hvis din klage bliver godkendt er vi ikke ansvarlige for i mellemtiden udsolgte produkter. 


Hvor hurtigt skal jeg reklamere?

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.
Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.
Varen sendes til:

Studio Arhoj
Kigkurren 8M, st.
2300 Copenhagen S
 
Vi har brug for følgende information, når du sender varen til os: Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er, så detaljeret som muligt.
Bemærk! Vi modtager kun returnerede pakker til vores studie på ovenstående adresse, ikke pakker sendt til en ekstern lokation, fx en pakkeshop. Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Forsendelse

Læs mere om forsendelser på Shipping-siden.

Privatliv

For at at kunne gennemføre din ordre beder vi om dit navn, adresse, telefon nummer og e-mail adresse. Ifølge dansk bogførings-lov er vi forpligtet til at opbevare disse oplysninger i 5 år. Alle dine data er sikre og vil ikke blive vist eller solgt videre til andre parter. Du har ifølge Dansk Person Data lov altid ret til at får oplyst hvilke data vi opbevarer vedrørende dig og dine køb. Alle betalingsoplysninger er givet via en krypteret og sikker SSL linje. Kun PBS kan læse dine data. Hverken os eller andre kan læse eller få fat i dine oplysninger.

Billeder & farver

Vi har gjort vores bedste for at sikre os at beskrivelsen og specifikationerne af produkterne er korrekte, samt at gengivelse og reproduktion af farve er så præcis som produktionen og den fotografiske proces tillader. Dog er vi ikke ansvarlige for variationer i farve forsaget af browser software eller computer-systemer brugt af kunden.