556 Kingstown Road
South Kingstown, RI 02879
Email: 
hello@shopnicoscout.com
www.shopnicoscout.com