Drottning Christinas väg 1E
75237 Uppsala
Tlf: 018 727 24 82
www.uppsalakonstmuseum.se