No. 8 Tai Om Tsuen, Ping Long
Lam Tsuen, Taipo, N.T.
Email: abeautifulstore@gmail.com
Find A Beautiful Store on Facebook